handmade Tibetan pillow - wool front carpet pillow with bird of paradise & 2 deer, slate blue background, CT-10 Bird of Paradise
handmade Tibetan pillow - wool front carpet pillow with bird of paradise & 2 deer, slate blue background, CT-10 Bird of Paradise
handmade Tibetan pillow - organic cotton back with brass buttons
ARTISAN MADE

Paradise Tibetan pillow